Predstavitev na OOZ MB

Vabimo vas na predstavitev kotlov in naprav za ogrevanje in hlajenje v OOZ Maribor 

v četrtek 5.12.2013  ob 13. uri na Območni obrtno-podjetniški zbornici Maribor – Titova c. 63, Maribor v izobraževalni dvorani