Jadran Energetika smo specialisti za toplotne črpalke, klimatske naprave in ogrevalno tehniko za vaš dom. Z nami dolgoročno prihranite pri ogrevanju!

EKOSKLAD

SUBVENCIJO iz EKOSKLAD-a lahko zaprosi lastnik po izvedeni vgradnji toplotne črpalke ali hibridnega sistema

UPRAVIČENI za pridobitev so fizične osebe (lastniki nepremičnine) in pravne osebe, ki imajo dejavnost na tem naslovu. Zato obstajata 2 razpisa.


FIZIČNE OSEBE:

Po izvedeni naložbi vgradnje toplotne črpalke ali hibridnega sistema, EKO skladu pošljete vlogo in vso zahtevano dokumentacijo objavljeno na strani EKOSKLADA (vloga, slike kurilnice pred in po vgradnji toplotne črpalke ter vso zahtevano dokumentacijo, ki dokazuje legitimnost objekta.

OPCIJE in VIŠINE SUBVENCIJE:

  • Novogradnja ali prenova brez menjave starega sistema – nepovratna spodbuda 20% investicijepri prvi vgradnji oziroma če toplotna črpalka ne bo zamenjava starega ogrevalnega sistema, vendar ne več kot: 1000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda
  • Prenova z menjavo starega ogrevalnega sistema – nepovratna spodbuda 40% investicijepri objektih, kjer bo toplotna črpalka nadomestila obstoječ centralni vir ogrevanja, vendar ne več kot:
    500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda
  • Prenove z menjavo starega ogrevalnega sistema na območjih, ki imajo sprejet “Odlok o načrtu za kakovost zraka” – nepovratna spodbuda 50% investicijepri objektih, kjer bo toplotna črpalka nadomestila obstoječ centralni vir ogrevanja, vendar ne več kot:
    200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda

Več informacij za toplotne črpalke in hibridne sisteme lahko pridobite na strani ekosklada (tukaj povezava)

Več informacij za pridobitev kredita Ekosklada za toplotne črpalke in ostali razpisi (tukaj povezava)

PRAVNE OSEBE:

Po izvedeni naložbi, ki je bila po 1.1.2023 preko portala SPOT EKO skladu pošljete vlogo in vso zahtevano dokumentacijo objavljeno na strani EKOSKLADA (vloga, slike kurilnice pred in po vgradnji toplotne črpalke ter vso zahtevano dokumentacijo, ki dokazuje legitimnost objekta.

VIŠINA SUBVENCIJE

  • Nove naložbe za obnovo kurilnega sistema (ukrep E) – finančna spodbuda 20% investicije brez DDV za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda ali hibridni sistem  (106FS-PO23)

Več informacij za toplotne črpalke lahko pridobite na strani ekosklada (tukaj povezava)

Več informacij za pridobitev kredita Ekosklada za toplotne črpalke in ostali razpisi (tukaj povezava)